HAVAYOLU KURULUM

Bir havayolu şirketini kurmak veya varolan bir havayoluyla yeni bir pazara girmek, ayrıntılı iş planlaması gerektirir. Havacılık analizi ve fizibilite çalışmaları, heyecan verici bir iş fırsatı olarak görünen şey üzerindeki duygusal düşünceyi ve arzuyu, ticari düşünceye çevirmenin kanıtlanmış yoludur.

Ekibimiz, havayolu analizinde oldukça tecrübelidir ve makroekonomik ve rekabetçi analizlerle işe başlar. Bu analiz hem önemli pazarları inceler hem de bu pazarlardaki potansiyel fırsatları belirler. İşte bu çalışma yönetimiyle yeni bir havayolu şirketi kurulumu söz konusu olduğunda, bir dizi alternatif iş modeli geliştirir, değerlendirir ve çeşitli pazar senaryolarındaki olası başarılara odaklanır ve daha sonra bu iş modellerinden tercih edilen seçenek daha ayrıntılı olarak geliştirilir. Havayolunun yeni bir pazarda hizmete başlama aşamasında bu iş modeli belirlenen pazarda ve rekabet ortamında çalışmayabilir ve bu gibi durumlarda belirlenmiş olan diğer iş modellerinin önemi ortaya çıkar.

Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki gelişmekte olan pazarlar da dahil olmak üzere tüm havacılık pazarlarının bilgi birikimine sahip olduğu için, havayolu fizibilite çalışmalarını hızla takip edebilen GEAVIA, potansiyel havayolu yatırımcısına veya pazarın genişleme alternatiflerini göz önüne alan bir havayolu idarecisine başarı olasılığını dürüst bir şekilde sunar.